Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

dangel
- Jak się czujesz? - Jak ja się czuję hmm jakbym się obudziła z pięknej bajki i ogarnęła mnie szara rzeczywistość. - Ja też, jakbym dostała butem w twarz.
— Zawsze to pytanie powoduje lekkie zakłopotanie...
dangel
Wszyscy snujemy fantazje, które ubarwiają życie.
— Charlaine Harris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
dangel
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaCannonball Cannonball
dangel
Pośród doskonałego porządku dzisiejszego poranka czuję się nieprzyzwoicie samotna z tym moim pytaniem: Po co żyłam?
— Agnieszka Osiecka
dangel
Własny świat nagle wydał się tak obcy
Tak pusty, chłodny, nieistotny
— Hans Solo "Sam"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
dangel
Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe
dangel
Potrzebuję jakiejś ochrony. W tej chwili nie widzę światła w tym tunelu i nie potrafię wyobrazić sobie spokoju wewnętrznego i całego tego gówna i wycofuję się. Nie chcę dłużej cierpieć. Gdybym była alkoholikiem, powiedziałabym, że chcę drinka, ale ponieważ nie wiem, kim jestem, nie wiem czego chcę. Ale chcę tego natychmiast!
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Kiedy stoimy z boku, łatwo myśleć, że gdyby ktoś nas krzywdził, odeszlibyśmy od niego bez zastanowienia. Łatwo powiedzieć, że nie moglibyśmy kochać kogoś, kto nami poniewiera. To nie my czujemy miłość do tej osoby.
— Colleen Hoover – It Ends with Us
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabanshe banshe
dangel
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viabanshe banshe
dangel
5024 18c3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
dangel
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
dangel
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
dangel
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viabanshe banshe
dangel
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabanshe banshe
dangel
2926 1adb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabanshe banshe
dangel
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
dangel
8692 34c5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl