Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

dangel
8692 34c5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball

June 04 2019

dangel
Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viabanshe banshe
dangel
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viabanshe banshe
dangel

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
dangel
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viabanshe banshe
dangel
1676 b66f
Reposted fromRowena Rowena viabanshe banshe
dangel
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
dangel
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viabanshe banshe
dangel
3207 bff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
dangel
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie vianivea nivea
dangel
„Wszystko dałoby się rozwiązać, gdyby ludzie ze sobą rozmawiali. Tylko komunikowanie się za pomocą słów przynosi efekty. Milczenie rodzi milczenie, wreszcie pojawia się głucha cisza, która zalega jak beton.” Åke Edwardson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball
dangel
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaCannonball Cannonball
dangel
8579 7456 500
M. Wicha 
dangel
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
dangel
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball
dangel
Bo najłatwiej jest uciec przed konfrontacją ze światem. Zaszyć się w pokoju, odciąć się od ludzi i zostać sam na sam ze swoimi zgubnymi myślami.
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball
dangel
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl