Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

dangel
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viaoversensitive oversensitive
dangel
3504 4449
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaCannonball Cannonball
dangel
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaCannonball Cannonball
dangel
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
dangel
8776 f9a0
Reposted frombjureczko bjureczko viaCannonball Cannonball
-Często jest pan smutny?
-Smutny? Co panienka uważa za “smutność”?
-No, to że panu kołacze coś cały czas w sercu i boli pod mostkiem albo w brzuchu, i w duszy zbiera się na deszcz, i chce się panu płakać całym sobą albo się upić, aby nie płakać?
— J. L. Wiśniewski “Grand”
(via polskie-zdania)
Dobry dzień to taki, kiedy przed snem wspominasz, a nie marzysz.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
dangel
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viaunni unni
dangel
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunni unni
dangel
7025 6ef3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaunni unni
dangel
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viaunni unni
dangel
dangel
7069 38dc
Reposted fromcaramina caramina viaunni unni
dangel
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaunni unni
dangel
4304 0060 500
Reposted fromtfu tfu viaunni unni
4822 ce21 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunni unni
dangel
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viaunni unni
dangel
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
dangel
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl