Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

dangel
2444 63c9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
dangel
 
Reposted fromfriends friends viabanshe banshe
- Mam depresję. Depresja to gniew. To co się zrobiło, kto przy tym był i kogo za to winisz.
- Kogo ty winisz?
- Siebie.
— Sarah Kane ,,Psychoza 4.48″ (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
5616 f8ab
Reposted fromkaraibski karaibski viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
dangel
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viaoversensitive oversensitive
dangel
3253 fa12
Reposted fromTankistD TankistD viaoversensitive oversensitive
dangel
Reposted frommarysia marysia viaoversensitive oversensitive
dangel
0882 f7ee
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
dangel
Myślenie jest erotyczne. Musi być. Erotyka nie jest bezmyślna – jest namiętna, jest zmysłowa, wielowarstwowa, niebanalna.

Seks można uprawiać, ale erotykę należy rozumieć.
Myślenie jest erotyczne
Reposted fromsanitas sanitas viaoversensitive oversensitive
Zaufanie to nie mówienie o wszystkim.
Zaufanie to możliwość powiedzenia o uczuciach.
— Rozmowy z K. (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoversensitive oversensitive
dangel
9494 9ed3
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
dangel
0423 3568
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
dangel
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
dangel
7973 8252 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl