Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

dangel
Nie musicie dziękować, wystarczy mnie wielbić na klęczkach.
— Król Julian
Reposted fromniente niente viaCannonball Cannonball
dangel
6683 9f1d 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaCannonball Cannonball
dangel
Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny.
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
dangel

- Jestem przerażona.
- A czego się boisz?
- Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.

dangel
6706 527b
dangel
Nie są w stanie pojąć, przez co przechodzę. Że w środku jestem w kompletnej rozsypce. To, że potrafię się uśmiechać, nie znaczy, że jest ze mną dobrze. Chryste, nawet kiedy uśmiecham się szczerze, nie czuję się dobrze.
— K.A. Linde
Reposted fromaleander aleander viaCannonball Cannonball
dangel
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
dangel
2292 dd76 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball
dangel
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaCannonball Cannonball
dangel
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
dangel
I, kurwa, nie mów mi, że świat daję równe szanse. Bo chyba jebne ze śmiechu.
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball
dangel
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaCannonball Cannonball
dangel
9415 e87f 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza viapikkumyy pikkumyy

May 21 2019

dangel

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viapikkumyy pikkumyy
dangel
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viapikkumyy pikkumyy
dangel
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
dangel
- Nie przesadzaj. Żaden kutas nie jest wart takiego szlochu. No cóż... - Nie musiałeś tego mówić. - Ale to prawda. Płaczesz przez kogoś, kto zapewne nie jest tego wart. - Co sprawia, że tak myślisz? - To, że płaczesz. Ludzie nie płaczą nad kimś, kto ich uszczęśliwia.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
dangel
Miłość była pokręconym uczuciem, które nie posuwało się po linii prostej. Było pogmatwane i mogło istnieć nawet pomimo złamanego serca i zdrady.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
dangel
dangel
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl