Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

dangel
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoversensitive oversensitive
dangel
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viaoversensitive oversensitive
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
dangel
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
dangel
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
dangel
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
dangel
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaExplorers Explorers
dangel
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaExplorers Explorers
dangel
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaExplorers Explorers
dangel

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaExplorers Explorers
dangel
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaExplorers Explorers
dangel
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaExplorers Explorers
dangel
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
dangel
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viaExplorers Explorers
dangel
7373 a337
Reposted fromollardo ollardo viaExplorers Explorers
dangel
dangel
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
dangel
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl