Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

dangel
1868 2a43 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaCannonball Cannonball
dangel
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viaCannonball Cannonball
dangel
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaCannonball Cannonball
dangel

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viaCannonball Cannonball
dangel
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
dangel
Wpadłem w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałem, nie płakałem głośno, nie biegałem i nie wyrywałem sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłem do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— tumblr
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaCannonball Cannonball
dangel
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaCannonball Cannonball
dangel
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
dangel
Przy zbliżeniach nie zapominaj, że w końcu przyjdzie oddalenie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromlovvie lovvie viaCannonball Cannonball
dangel

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaCannonball Cannonball

September 17 2019

dangel
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
dangel
6500 bdad
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
6495 9318
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
5616 bfb7
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
dangel
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
dangel
6276 c54e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
dangel
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabanshe banshe
dangel
8952 fb32 500
Reposted fromsoftboi softboi viabanshe banshe
dangel
Najwięcej strachu kryje się w głowie.
— "50 twarzy Grey'a"
Reposted fromblacksadcat blacksadcat viaCannonball Cannonball
dangel
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl