Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

dangel
Każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viabanshe banshe
dangel
Obłęd bywa groźny. Lecz zdarzają się przypadki, gdy należy potraktować go jak niegroźną przypadłość. Jako rodzaj specyficznej ochrony przed cierpieniem.
— Tess Gerritsen – Czarna loteria
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
3174 1695
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
dangel
Reposted fromworst-case worst-case viabanshe banshe
dangel
3164 b6a2 500
so sad
Reposted frommadamemonroe madamemonroe viabanshe banshe
dangel
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viabanshe banshe
dangel
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viabanshe banshe
dangel
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viabanshe banshe
dangel
Reposted fromthetemple thetemple viabanshe banshe
dangel
8249 862c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
dangel
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viabanshe banshe

April 07 2017

dangel
5113 7781
dangel
5111 42fd
dangel
4358 1473 500
Gwiazd naszych wina
Reposted byflyingheartniemaproblemu12czerwca
dangel
Najważniejsze jest podejście, ja dzisiaj mam złe
To co najważniejsze, zostało gdzieś w tle.
— Pezet - Nie zobaczysz łez. Oryginalnie: Kajman
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viabanshe banshe
dangel
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaExplorers Explorers
dangel
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaExplorers Explorers
dangel
0296 a796 500
Reposted fromrol rol viaExplorers Explorers
dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl