Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

dangel
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapikkumyy pikkumyy
dangel
Pewna starsza kobieta zapytana o to jak to właściwie jest z tą miłością, odpowiedziała, że najbardziej kochamy nie tych, z którymi jesteśmy, lecz tych którzy są gdzieś obok. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viapikkumyy pikkumyy
dangel
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaeazyi eazyi
dangel
4549 ef39 500
Reposted fromseaweed seaweed viabanshe banshe
dangel
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
dangel
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viabanshe banshe
dangel
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viabanshe banshe
dangel
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Reposted fromBetterPointOfView BetterPointOfView viabanshe banshe
dangel
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viabanshe banshe
dangel
8398 d8de 500
dangel
6227 1ea5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viabanshe banshe
8161 7073 500
Reposted fromidiod idiod viabanshe banshe
dangel
Reposted frompeper peper viabanshe banshe
2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viabanshe banshe
dangel
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viabanshe banshe
2273 196e
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaCannonball Cannonball
dangel
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viaCannonball Cannonball
dangel
Życie to jedno wielkie piekło, a na końcu się umiera.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCannonball Cannonball
dangel
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaCannonball Cannonball
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl