Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
dangel
1745 8aea
Reposted fromarmiin armiin viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
0566 9107
Reposted fromNekoii Nekoii viaoversensitive oversensitive
dangel
dangel
2094 8e08 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoversensitive oversensitive
dangel
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
— Alphonse de Lamartine
Reposted fromlugola lugola viaoversensitive oversensitive
dangel
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
dangel
,,Ludzie są czytelni jak proste, wydrukowane dużą czcionką książki, z szerokim światłem na stronie. Widać po nich wszystko. Wystarczy obserwować, naciskać w odpowiednich punktach, wypowiadać odpowiednie wyrazy".
— Jakub Żulczyk ,,Ślepnąc od świateł''
dangel
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaoversensitive oversensitive
Wszystko, co napisałem, jest związane jak najściślej z tym, co przeżywałem wewnętrznie.
— Henrik Ibsen 

October 12 2017

dangel
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viapikkumyy pikkumyy
dangel
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viapikkumyy pikkumyy
dangel
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viapikkumyy pikkumyy
Przyjaciel pyta co ze mną
Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń
Wygadać mi się jest ciężko
— PlanBe - Sam (prod. Apriljoke)
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— Kaja Platowska ,,Po prostu mnie przytul” 
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl